قرابت به معنای خویشاوندی است . در قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی انواع قرابت مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از انواع قرابت ، قرابت رضاعی است . در واقع قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که به واسطه شیر خوردن از زنی غیر از مادر به وجود می آید . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، محرمیت از راه شیر خوردن سبب بوجود آمدن آثاری می شود . از جمله اینکه محدودیت نکاح به وجود می آورد ، برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قرابت رضاعی و اثار مربوط به آن بر روی لینک زیر کلیک کنید . 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/189/قرابت-رضاعی.html


banner-heyvalaw.jpg