به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، قصاص و اعدام با هم تفاوت دارند . اولین فرق قصاص و اعدام در این است که اعدام مجازاتی است که به زندگی فرد خاتمه می دهد اما قصاص هم برای پایان دادن به زندگی و هم نقص عضو است .در واقع قصاص معنای عام تری نسبت به اعدام دارد . دومین تفاوت قصاص و اعدام این است که قصاص یک مجازات حدی است که در قران آمده است اما اعدام مجازات تعزیری است و توسط قانون گذار تبیین شده است . از دیگر وجوه تفاوت اعدام و قصاص می توان به نحوه اجرای آن اشاره کرد . قصاص به همان صورتی رخ می دهد که جرم صورت گرفته است اما اعدام همیشه به یک صورت است مثلا دار زدن و یا تزریق . برای مطالعه بیشتر درباره تفاوت قصاص و اعدام روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/298/فرق-اعدام-با-قصاص.html


banner-heyvalaw.jpg