به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، دیه شکستن استخوان دنده بسته به اینکه محیط به قلب باشد یا نه متفاوت است . دیه شکستن استخوان دنده محیط به قلب یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن سایر استخوان های دنده یک صدم دیه کامل است . علاوه بر این دیه در رفتن استخوان دنده هم اگر محیط به قلب باشد هفت و نیم هزارم دیه کامل و سایر استخوان های دنده پنج هزارم دیه کامل است . دیه ترک خوردن استخوان دنده اگر محیط به قلب باشد یک هشتادم دیه کامل و سایر استخوان های دنده هفت هزارم دیه است . برای مطالعه بیشتر درباره دیه اسیب به استخوان های دنده روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/285/دیه-شکستن-،-در-رفتن-و-ترک-خوردن-استخوان-دنده.html


banner-heyvalaw.jpg