یکی از انواع قرابت مطابق قانون مدنی ، قرابتی است که از راه شیر خوردن بوجود می آید . قرابت رضاعی از طریق شیر خوردن از زنی غیر از مادر به وجود می آید که سبب ایجاد نوعی محرمیت می کند . به نقل از مشاوره حقوق خانواده دینا ، شرایط محرمیت از راه شیر خوردن بر اساس قانون مدنی عبارت است از اینکه اولا شیر زن از بارداری مشروع حاصل شده باشد . شیر مستقیما از سینه زن مکیده شده باشد .طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ؛ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد . مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ایجاد محرمیت رضاعی بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/192/شرایط-ایجاد-محرمیت-رضاعی.html


banner-heyvalaw.jpg