به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، اعاده دادرسی مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه یک حکم قطعی که در دادگاه های کشور قطعی شده است را مخالف شرع تشخیص دهد . در این موارد رییس قوه قضاییه پرونده را به شعب خاصی در دیوان عالی کشور ارجاع می دهد تا به موضوع رسیدگی کنند . موارد اعاده دادرسی کیفری در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است . در اینجا به چند مورد از جهات اعاده دادرسی کیفری اشاره می کنیم : 

در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است 

پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد .

عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

برای مطالعه بیشتر درباره موارد اعاده دادرسی کیفری روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/310/موارد-اعاده-دادرسی-کیفری.html


banner-heyvalaw.jpg