یکی از تقسیم بندی هایی که از دعاوی دادگاه ها ارائه می شود ، تقسیم آنها به دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی است . دعاوی غیر مالی با دعاوی مالی متفاوت اند و آثار متفاوتی هم بر جای می گذارند . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، انواع دعاوی غیر مالی را می توان به دعاوی غیر مای ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم بندی نمود . دعاوی غیر مالی ذاتی مانند دعاوی زوجیت ، ولایت ، نسب و دعاوی غیر مالی اعتباری بر اساس قانون مشخص شده اند ؛ مانند دعوای خلع ید ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق و تصرف عدوانی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعاوی غیر مالی اعتباری و ذاتی بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/306/دعاوی-غیرمالی-اعتباری-و-ذاتی.html


banner-heyvalaw.jpg